Home WAEC NECO NABTEB
JAMB CBT JUPEB IJMB Other Exams Main Website
Want To Contact Us? Click Here

Quick Contact

Click To Send Us SMS Now
Click To Chat Examrelief On WhatsApp

Latest WAEC on Giditrends

2020 WAEC GCE Languages Questions and Answers
WAEC November 26, 2020 • 2 months ago • No Comment Yet

WELCOME TO EXAMRELEIF 2020 WAEC GCE ANSWERS PAGE

KEEP REFRESHING THIS PAGE UNTIL THE QUESTIONS AND ANSWERS ARE FULLY UPLOADED

=================================

👑 2020 WAEC GCE VERIFIED IGBO ANSWERS👑

100% VERIFIED IGBO OBJ ANSWERS

LOADING…

100% VERIFIED IGBO THEORY ANSWERS

(4ai)
Akaraedemede bu akara a na-etinye mkpuruokwu maobu n’ahiriokwu, iji wee mee ka edemede nwee nghọta ma kọwaputawa he ode edemede na-ekwu maka ya. Akaraedemede na-enyerekwa ọgụụ aka ịmara mgbe ọ ga-edebe olu e ji ajụ ajụjụ oge ọ na-agụpụta he ederede ọbụla.

(4aii)
(i) nkrutuume – kpọmrịkọm
(ii) ngusisi – kpọm kpọm
(iii) iju ajuju – akara ajụjụ
(iv) ide ihe mmadu kwuru kpomkwem – rịkọmngwu
(v) akarankwubiri
(vi) iti mkpu – akaramkpu
(vii) ijikota mkpuruokwu abuo onu – akarauhie

(4bi)
Mbuuzo bu mpkuruokwu na-ebute mkpoaha ya na ya na-agako uzo n’ahịrịokwu Igbo

(4bii)
(i) ‘Na’ n’udaume
(ii) ‘Na’ na mgbochiume

(4biii)
(i) ‘Na’ n’udaume: Okwu na-eso ‘na’ ga-eji udaume wee bido, e wepu ‘a’ dii na ‘na’, werezie rịkọmelu doche ya

(ii) ‘Na’ na mgbochiume: Okwu na-eso ‘na’ ga-eji mgbochiume wee bido, a ga-ahapu ‘a’ di na ‘na’.
=========================

(5a)
i. Ubara
ii. Nke oma
iii. Mbido
iv. Kooro/ si a
v. ilo
vi. nlekota
vii. Egwu
viii. Obere
ix. Aguu
x. Omume

B

i. Nwachukwu
ii.
iii. Oche-eze/ Oche ohuru
================================

(11a)
Akaọrụ bu ihe bụ ihe mmadụ na-arụpụta n’onwe ya, nke o ji aka ya arụ iji wee kpata ego.

(11b)
(i) ịkpa nkata
(ii) ịkọ ugbo
(iii) isi nri
(iv) idozi isi
(v) ido ụlọ
(vi) ịkpụ bụlọọkụ
(vii) irụ kapịnta
(viii) ighe akara
(ix) ikpu ụzụ
(x) ịkwa akwa
(xi) ịkwa akpụkpụ ụkwụ
(xii) ịgha mmiri

(11c)
(i) A na-ahụ oneye nwere akaorụ ka onye bara uru
(ii) Akaọrụ na-eweta ego
(iii) Akaọrụ na-ebupute mmadu n’obodo
(iv) Akaọrụ na-akwara mmadu uzọ n’obodo di anya dika mba ofesi

More LOADING….

++++++++++++++++++++++++++++++++

👑 2020 WAEC GCE VERIFIED YORUBA ANSWERS👑

100% VERIFIED IGBO YORUBA  ANSWERS

01-10: CDACADBDBD
11-20: BABCDACBDB
21-30: CCACDBCDAB
31-40: DDACBCABBB
41-50: BABADBBBCD
51-60: CCBDACDBAC

100% VERIFIED YORUBA THEORY ANSWERS

(2)
TABULATE
ORO| IHUN SILEBU|IYE SILEBU
(a)
(i) Bae| Ba-e | 2
kf f
(ii) Waa|Wa-a|2
kf f
(iii)Suu|Su-u|2
kf f

(b)
(i) Kaabo|Ka-a-bo|3
kf f kf
(ii)Kuule| Ku-u-le|3
kf k kf
(iii) Boolu| Bo-o-lu|3
kf f k

(d)
(i)Aare|A-a-re|3
f f kf
(ii) Ooru|o-o-ru|3
f f kf
(iii) Oola|o-o-la|3
f f kf

(e)
(i) Panla|pa-n-la|3
kf n kf
(ii) Konko|Ko-n-ko|3
kf n kf
(iii) Kongbe|Ko-n-gbe|3
kf n kf
==========================

(3a)
(i)Ihun to je apapo konsonanti (K)
apeere
(i) Ka
kf
(ii)gba
kf
(ii) Ihun to je apapo faweli (f)
apeere
(i)ale
f kf
(ii)ola
f kf
(iii) Ihun to je apapo aranmu asesilebu (N)
apeere
(i) nkan
n kf
(Ii)
kanga
kf n kf

(3b)
TABULATE
OROIHUN SILEBU|IYESILEBU
(I)Ajantala|A-ja-n-ta-la|5
f-kf-n-kf-kf
(ii)Ogirimadagbo|O-gi-ri-ma-da-gbo|6
f-kf-kf-kf-kf-kf
(iii)Okunkun|O-kun-kun|3
f-kf-kf
(iv)Bamgbose|ba-m-gbo-se|4
kf-n-kf-kf
(v)Akanpo|A-kan-po|3
f-kf-kf
(vi) Odun|O-dun|2
f-kf

MORE LOADING….

Don’t Just Copy Alone, Drop your Comments, Share with your friends on Facebook & Twitter Using the below share buttons.
BEST OF LUCK

Click Here To Comment

Leave a Reply